EnglishTiếng Việt

nấm chân dài

em cần tài liệu về kỉ thuật trồng nấm chân dài để làm đề tài tốt nghiệp ai có cho e xin zoi !
gmail : mrpttanbvtvk1@gmail.com

nâm chân dài

   Chào bạn mrpttan1990,
   Hiện Bộ môn Vi sinh Khoa Sinh học Trường Đại học khoa học Tự nhiên TP. HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ Q.5  có một đề tài tốt nghiệp (2009-2010) về nấm chân dài, nếu cần bạn có thể tham khảo