EnglishTiếng Việt

Học cách làm meo nấm

Chào mọi người.
Mình đang muốn học làm meo nấm nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Mong mọi người cho mình vài địa chỉ tham khảo nơi dạy làm meo nấm.
Nếu muốn học làm meo nấm thì khoảng bao lâu thì có thể tự mình thực hiện được, những dụng cụ cần thiết gồm những gì và chi phí để thực hiện được điều đó có cao không.
Xin cám ơn mọi người.

Học cách làm meo nấm

Chào mọi người.
Mình đang muốn học làm meo nấm nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Mong mọi người cho mình vài địa chỉ tham khảo nơi dạy làm meo nấm.
Nếu muốn học làm meo nấm thì khoảng bao lâu thì có thể tự mình thực hiện được, những dụng cụ cần thiết gồm những gì và chi phí để thực hiện được điều đó có cao không.
Xin cám ơn mọi người.

Re: Học cách làm meo nấm

Xin cám ơn bạn.
Mình sẽ cố gắng lên TP HCM học cách làm meo nấm, lúc đó mình sẽ liên hệ với bạn.
Mong được sự giúp đợ của bạn.